Gerechtshoven Amsterdam en Den Haag ruilen zaken uit

De gerechtshoven van Amsterdam en Den Haag gaan twee soorten zaken van elkaar overnemen in verband met capaciteitsproblemen. Het Amsterdamse hof neemt ruim 250 strafzaken over van het hof in Den Haag, dat weer een aantal belastingzaken van het Gerechtshof Amsterdam overneemt.

Volgens een bericht van de Rechtspraak pakken beide hoven op deze manier ‘het probleem van over-/ondercapaciteit van raadsheren aan’. De bedoeling is om de doorlooptijden te verkorten en te zorgen voor een tijdige afdoening van zaken. De ‘wisseltruc’ vindt plaats op gezag van demissionair minister voor Rechtsbescherming Dekker.

De raadsheren van het gerechtshof Amsterdam zitten vanaf 20 juli nu en dan als het gerechtshof Den Haag, al houden zij wel zitting in Amsterdam. Bij de selectie van de zaken die op deze manier worden afgedaan, is volgens de Rechtspraak rekening gehouden met reistijd van verdachten.

Voor de Amsterdamse belastingzaken, zo’n 150 stuks in totaal, is juist het hof in Den Haag aangewezen als zittingsplaats, en wel tot 1 januari 2023. Formeel blijven de zaken aanhangig bij Amsterdamse gerechtshof, maar ze kunnen worden behandeld door raadsheren van het hof Den Haag. De eerste van deze zaken wordt waarschijnlijk in september behandeld. Ook hier is de reistijd van de betrokkenen een factor geweest.

Zulke wijzigingen zijn enkel mogelijk in het geval van een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit. Iedere raadsheer is wettelijk bevoegd om als raadsheer van een ander gerechtshof op te treden.

Bron